Table 2.

Headache characteristics

CharacteristicTotal, n = 577<15 headaches, n = 377CDH, n = 200Frequent headache, n = 74Daily intermittent, n = 87Daily continuous, n = 39
a p < 0.0001 vs total group;
b p < 0.001 vs total group;
c p < 0.01 vs total group;
d p < 0.0001 vs not CDH;
e p < 0.001 vs not CDH;
f p < 0.01 vs not CDH;
g p < 0.01 vs CDH.
CDH = chronic daily headaches.
Frequency, d/mo, mean ± SD12.6 ± 11.05.3 ± 3.9a26.3 ± 5.5ae19.8 ± 4.1aeg30 ± 0aeg30 ± 0aeg
Duration, h, mean ± SD
Mean of average10.8 ± 15.010.2 ± 14.911.8 ± 15.010.1 ± 13.09.42 ± 11.9cf20.4 ± 21.1cfg
Mean of shortest4.0 ± 9.34.0 ± 9.24.0 ± 9.31.9 ± 3.0aeg2.0 ± 4.0beg12.9 ± 18.1cfg
Mean of longest26.7 ± 29.524.7 ± 28.330.5 ± 31.231.1 ± 33.526.3 ± 28.739.3 ± 30.9cf
Severity, 0–10, mean ± SD7.0 ± 1.97.1 ± 1.96.8 ± 1.87.0 ± 1.66.8 ± 1.96.6 ± 1.8
Pain, n (%)
Throbbing459 (79.5)301 (79.8)158 (79.0)62 (83.8)70 (80.5)26 (66.7)
Pressure207 (35.8)115 (30.4)92 (46.0)ce32 (43.2)42 (48.3)f18 (46.2)
Constant193 (33.4)108 (28.6)85 (42.5)e28 (37.8)35 (40.2)22 (56.4)ce
Location, n (%)
Unilateral163 (28.2)97 (25.7)66 (33.0)30 (40.5)22 (25.3)14 (35.9)
Bilateral496 (86.0)322 (85.4)175 (87.5)68 (91.9)73 (83.9)34 (87.2)
Frontal336 (58.2)218 (57.8)118 (59.0)44 (59.5)54 (62.1)20 (51.3)
Bitemple191 (33.0)108 (28.6)83 (41.5)f31 (41.9)33 (37.9)19 (48.7)f