Table 4.

Impact on quality of life

ImpactTotal, n = 577<15 headaches, n = 377CDH, n = 200Frequent headache, n = 74Daily intermittent, n = 87Daily continuous, n = 39
a p < 0.0001 vs total group;
b p < 0.001 vs total group;
c p < 0.01 vs total group;
d p < 0.0001 vs not CDH;
e p < 0.0001 school vs home.
CDH = chronic daily headaches; HA = headache.
Activity, n (%)
Changes activity level535 (92.7)360 (95.5)175 (87.5)67 (90.5)79 (90.8)29 (74.4)
Activity worsens HA517 (89.5)346 (91.5)171 (85.5)67 (90.5)76 (87.4)28 (71.7)
Effort during HA, % ± SD
In school41.3 ± 27.536.3 ± 27.5c47.3 ± 26.7bd48.6 ± 26.5cd46.5 ± 24.8e46.0 ± 30.3
At home33.5 ± 28.4e26.8 ± 26.5be44.0 ± 28.2ad44.0 ± 27.8bd39.8 ± 27.6d49.6 ± 28.9bd
School missed, d, mean ± SD4.8 ± 9.94.0 ± 7.76.2 ± 12.85.8 ± 9.85.2 ± 9.49.4 ± 21.5